Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 678 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSSZapraszam na Forum Ks. Marka Bałwasa

www.forum.dobreprzeslanie.pl


________________________________________________________________

7 Ofiarowań Przenajdroższej Krwi.

poniedziałek, 13 października 2008 12:32

1. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu na chwałę Twojego Imienia,
za nadejście Twojego Królestwa
i za zbawienie wszystkich dusz.

(Po każdym ofiarowaniu powtarza się):

Chwała Ojcu ....

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus, który nas krwią swoją odkupił.2.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
o uświęcenie ludu Bożego.

3.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
w intencji nawrócenia grzeszników,
o umiłowanie Twojego słowa
i o jedność wszystkich chrześcijan.

4.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu
za kierujących społecznościami
o chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym
i o pokój i sprawiedliwość między narodami.

5.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
o uświęcenie prac i cierpień za biednych chorych,
strapionych i za tych wszystkich,
którzy polecili się modlitwom.

6. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
za potrzeby duchowe i doczesne nas samych,
naszych krewnych i dobroczyńców
oraz naszych przyjaciół.

7. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu za tych,
którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,
o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.


Niech będzie uwielbiana Krew Jezusa teraz i na zawsze
i na wieki wieków.

Amen.


Podziel się
oceń
7
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Akt osobistego oddania się Najdroższej Krwi Chrystusa.

poniedziałek, 13 października 2008 12:15

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej, o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.
W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się 

o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.
Ja ....... przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczona i uwielbioną.  W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają.
O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić!
Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.
Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen
Podziel się
oceń
8
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa.

poniedziałek, 13 października 2008 11:52

Kyrie eleison
Chryste eleison.

Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
Krwi Chrystusa, otucho umierających
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego


Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


Podziel się
oceń
4
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Różaniec Krwi Chrystusa.

niedziela, 12 października 2008 21:25
Jak się modlić różańcem Krwi Chrystusa?

Różaniec ten ma 33 czerwone paciorki, przypominające o tym że całe życie Jezusa to udział w zbawczej ofierze Jego Krwi - od obrzezania do otwarcia boku włócznią.

Powtarza się w sposób medytacyjny Modlitwę Pańską, aby ofiarować się razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata. Te 33"Ojcze nasz" są podzielone na siedem tajemnic odpowiednio do siedmiu przelań Krwi Chrystusa ( każda tajemnica ma pięć tajemnic, a ostatnia trzy. )

Jezus przelał swoją Krew z miłości do Ojca i do wszystkich ludzi - podobnie pragniemy też poświęcić nasze życie w zaufaniu do Ojca Niebieskiego dla ratowania i uzdrawiania świata. Modlitwy i teksty przy poszczególnych tajemnicach tej „Drogi Krwi Chrystusa" pomagają w odnalezieniu znaczenia i aktualności Krwi Chrystusa w naszym życiu.


Na początku różańca:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu...

Na końcu każdej tajemnicy:

Chwała Ojcu...
oraz:
Ciebie Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Przy rozważaniu różańca można wybrać jedną część z niżej podanych tekstów: nazwę tajemnicy, cytat biblijny, rozważanie albo modlitwę, podając intencje. W taki sposób łatwiej jest uniknąć monotonii, szczególnie w modlitwie wspólnej. Można tez po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego zostawić chwile ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji.


  Tajemnica I

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus."
(Łk 2, 21)

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Krew przelaną podczas obrzezania. W posłuszeństwie poddajesz się przepisom i tradycjom Starego Testamentu, chociaż jesteś Panem. Przyjmujesz swoje człowieczeństwo jako pokorny sługa, aby pokazać nam drogę zbawienia, drogę naszego udziału w dziele odkupienia.


 
Tajemnica II

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

"Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemie." (Łk 22, 44)


Panie Jezu razem z tobą pragniemy modlić się w ogrodzie oliwnym. Razem z tobą przeżywamy lęk, niepewność, slabość fizyczną, psychiczną, duchową... Rozumiemy ciebie i pragniemy rozumieć z tobą i razem z nimi pragniemy coraz bardziej autentycznie wołać: Ojcze, nie moja wola, lecz twoja niech się stanie! 
  Tajemnica III

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

"Wówczas uwolnił się od Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie."
(Mt 27, 26)

Panie Jezu, rozważamy w duchu ogromne cierpienie Twojego biczowania. Tym, co bolało Ciebie najbardziej, była niesprawiedliwość: Piłat wiedział, że jesteś niewinny. Ale Ty, Jezu, wziąłeś na siebie całą niesprawiedliwość tego świata. 
 Tajemnica IV

PAN JEZUS PRZELAł KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA

"Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: <Witaj, Królu Zydowski.>" (Mk 15, 17-18)

Panie Jezu czcimy Twoją Krew przelaną podczas ukoronowania cierniem. Ta Krew przypomina nam, że jesteś prawdziwym Królem. Ona pokazuje nam, co to jest godność, na czym polega szlachetność prawdziwa. Panie Jezu Ty milczysz ale Twoje milczenie nie jest wyrazem zamknięcia się. Milczysz, bo kochasz i w tym Milczeniu Twoja szlachetność staje się widzialna dla nas wszystkich.

 Tajemnica V

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYZOWEJ

"A On sam dźwigając Krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki która po hebrajsku nazywa się Golgota." (J 19, 17)

Panie Jezu, dziękujemy za Krew przelaną na drodze krzyżowej. Coraz więcej Krwi zostaje na drodze, coraz więcej ran otwiera się na nowo. Spotykasz brutalność otoczenia - ale też delikatność Weroniki. Ona chciała pomóc Tobie, ale co potrafiła uczyni? Znalazła gest serca, a Ty od serca podziękowałeś, dałeś jej swój obraz, Swoje "zdjęcie" malowane Krwią. Tajemnica VI

PAN JEZUS PRZELAł KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Gdy przyszli na miejsce zwane "Czaszką", ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej,drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przepuść im, bo nie wiedzą co czynią" ( Łk 23, 33-34 )


Panie Jezu! Przeżywamy w sercu Twoje przykucie do krzyża. Widzimy otwarte rany, widzimy Krew spływająca na ziemię. Ale tym co słyszymy jest Twoje słowo przebaczenia: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią". Sam wstawiasz się za tymi, którzy traktują Ciebie w tak brutalny sposób. Naucz nas przebaczać, przebaczać z serca. Tajemnica VII

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

"Lecz, gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła woda i Krew." ( J 19, 33 - 34 )

Panie Jezu, już „nie żyjesz", a jednak dajesz życie. Żyjesz jeszcze bardziej, bo bliżej Ojca Niebieskiego. Twoje otwarte Serce daje nam Krew i wodę, daje nam Ducha Świętego, daje nam Sakramenty Święte. Dziękujemy za Twoje przebite Serce, które uczy nas, że w „śmierci" miłość daje najwięcej.


Podziel się
oceń
5
0

Tylu zabrało głos... (9) | Powiedz coś...PORTAL KATOLICKI
Portal chrześcijański Angelus.pl

wtorek, 17 października 2017

Wędrowcy...:  377 699  

A czas płynie...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Żebym wiedziała czy warto było...


Zobacz co sądzą inni...

Strony, które gorąco polecam.

Duszpasterstwa akademickie

Fundacje i Organizacje Pożytku Publicznego

Katolickie rozgłośnie radiowe

Masturbacja, pornografia i inne zagrożenia dla Miłości i czystości

Muzyka

Parafie

Prasa katolicka

Strony i serwisy katolickie

Warto posłuchać, warto przeczytać, warto zobaczyć...

Zgromadzenia zakonne

ekumenizm.pl


Szukaj a znajdziesz...

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Tylu zatrzymało się na chwilę...: 377699
Tyle już powiedziałam...
  • liczba: 567
  • komentarze: 1656
Tyle już pokazałam...
  • liczba zdjęć: 202
  • komentarze: 59
Ad urbe condita...: 3706 dni

Lubię to