Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 678 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSSZapraszam na Forum Ks. Marka Bałwasa

www.forum.dobreprzeslanie.pl


________________________________________________________________

Koronka dla uczczenia 15 tortur Pana Jezusa w ciemnicy.

piątek, 13 maja 2011 21:55

Na początku Różańca:

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte Męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią - na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.

 

Zamiast Ojcze nasz:

Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, prze którą pragnę Cię pocieszyć.

 

Zamiast Zdrowaś Maryjo:

O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy.

 

Na zakończenie:
Któryś za nas cierpiał rany...


Podziel się
oceń
3
0

Tylu zabrało głos... (5) | Powiedz coś...

Modlitwa dla uczczenia 15 nieznanych tortur jakie Pan Jezus wycierpiał w ciemnicy.

piątek, 13 maja 2011 21:31

Panie mój i Boże, pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją Przenajdroższą Krew tam przelaną.

Ile ziaren piasku na ziemi, ziaren zboża na polach, źdźbeł trawy na łąkach, liści na drzewach, kwiatów w ogrodach, gwiazd na niebie i stworzeń na ziemi, tylekroć tysięcy razy bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony mój Panie Jezu, miłości najgodniejszy.
Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna, chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci, czczą Ciebie, Twoje Serce Przenajświętsze, Twoją Krew Najdroższą, Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament.
Chwałę, cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie i teraz i na wieki.
Tyleż razy o mój Jezu, pragnę Ci dziękować, składać cześć i uwielbienie, na wynagrodzone Ci za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą.
Tyleż razy żałuję za moje grzechy.
Przepraszam Ciebie o mój Jezu, Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami.
Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie, aby ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych, oraz wszystkich grzeszników całego świata, była pełna szczęśliwego pokoju.
Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, tych mi najbliższych, jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących.
To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mojego życia.
Proszę Cię mój Najukochańszy Jezu, byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól, aby ani ludzie, ani szatan w tym mi nie przeszkodził.

Amen.

Przepuść nam, Panie
Wysłuchaj nas, Panie
Zmiłuj się nad nami


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (23) | Powiedz coś...

Modlitwa do Zbawiciela Cierpiącego.

piątek, 13 maja 2011 14:05

Boże, który dla odkupienia świata chciałeś się narodzić, być obrzezanym, przez grzesznych odrzuconym, przez zdrajcę Judasza pocałunkiem wydanym, powrozami związanym, jako niewinny baranek na ofiarę wiedzionym i przez Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda niegodnie stawianym, przez fałszywych świadków oskarżanym, biczowanym, wyszydzanym, oplwanym, cierniem ukoronowanym, policzkowanym, trzciną uderzanym, przez zakrycie twarzy znieważanym, z szat odartym, do krzyża gwoźdźmi przybitym, na krzyżu podniesionym, między łotry policzonym, żółcią z octem napawanym i włócznią przebitym. Ty Panie, przez te najświętsze męki Twoje, które my niegodni rozpamiętywamy, przez święty krzyż Twój, przez śmierć Twoją, wybaw nas od mąk piekielnych i racz doprowadzić tam, gdzieś doprowadził łotra z Tobą ukrzyżowanego. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

5x Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (4) | Powiedz coś...

Godzinki wielkopostne.

czwartek, 07 lutego 2008 23:38
 
Na jutrznię

1. Zacznijcie usta nasze chwalić Pańskie rany

Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.

2. Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,

I wybaw nas potężną w wiecznej toni ręką.

3. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,

Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi Świętemu.

4. Jak była na początku, od wieków przedwiecznie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

Hymn

l  Witaj Jezu w Ogrójcu / w modłach krwią spocony,

Przez Anioła wzmocniony, / przez ucznia zdradzony,

2. Od wrogów Krwi Twej chciwych, / jak zbójca pojmany,

W domu Annasza wiedziony, / zbity, skrępowany,

3. Uczniowie odstępują, / bojaźń ich zwycięża,

Piotr się trzykroć zapiera, / mówiąc: nie znam Męża.

4. Fałszywie świadki na śmierć / Pana oskarżają,

Niewinnego Baranka / na ofiarę dają.

P.  Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlimy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

P. Błogosławmy Panu.

W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Na prymę

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,... (jak na Jutrznię)

Hymn

1. Witaj Jezu cierpliwy, / rano prowadzony.

Do Piłata przed sądem / zbójców swych stawiany.

2. Piłat w Jezusie winy / żadnej nie znajduje,

Do Heroda Go rychło / odwieść rozkazuje.

3. Herod ciekawy cudów, / Boga pyta hardo.

Milczącego Jezusa / odprawia z pogardą.

4. W białą szyderczą szatę / przyobleczonego,

Odsyła Piłatowi / Baranka cichego.

P. Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki

P Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

 

Na tercję

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką... (jak na Jutrznię)

HYMN

l. Witaj Jezu niewinny, / oprawcą wydany,

Do słupa przywiązany, / nago biczowany.

2. Jako z krynicy żywej, / tak z świętego ciała,

Krew Twa święta przez mnogie / rany wyciekła.

3. A ubranemu w szkarłat / na śmiechy ludowe.

Trzcinę za berło dają, / cierniem wieńczą głowę.

4. Na wzgardę klęcząc przed Nim, / spluwać nań się ważą.

Biją w twarz zawiązaną, / prorokować każą.

P.  Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

Na sekstę

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką... (jak na Jutrznię)

Hymn

l. Witaj Jezu przed sądem / Piłata stawiany,

z wyrokiem niesłusznym / na śmierć potępiony.

2 Piłat żadnej przyczyny / śmierci nie znajduje.

Obmył ręce, a wyrok / śmierci podpisuje.

3. Wychodzi Jezus z miasta, / krzyżem obciążony.

Na twarz w drodze po trzykroć / upada zemdlony.

4. Od własnego narodu, / męczon, żelżon, zbity,

Przywiedzion jest na miejsce, / gdzie ma być zabity.

P. Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

Na nonę

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką... (jak na Jutrznię)

Hymn

1. Witaj Jezu do krzyża / gwoździami przykuwany,

Sromotnie podwyższony, / z łotry porównany,

2. Ręce i nogi święte / srogie ostrza bodły,

A Pan za swych zabójców / czyni Ojcu modły,

3. Łotrowi skruszonemu, / niebo obiecuje.

Uczniowi swą zemdloną / Matkę zostawuje.

4. Gdy w śmierci ofiarował / Pan modlitwę swoją.

Pragnął, a zabójcy octem / i żółcią Go poją.

5. Zatem Pan po spełnionej / przenajświętszej Męce,

Oddał swojego ducha / w Boga Ojca ręce.

P. Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

 

Na nieszpory

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką... (jak na Jutrznię)

Hymn

1. Witaj, ofiarny Jezu, / wiszący przed zgrają.

Jeszcze z boku świętego / Krew Twą wytaczają

2. Człowiek be/ winy żadnej. / Bóg który nas stworzył.

Umarł za grzechy nasze, / by nam raj otworzył.

3. Nikodem Ciało z krzyża, / z Józefem składają.

Matce najboleśniejszej / ze czcią oddawają,

4. Która łzami Go myjąc, / z przyjaciółmi swymi,

Opatruje nabożnie / maściami wonnymi.

P. Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

Na kompletę

Weź nas w Twą łaskę Jezu, Boże nasz i Panie.

Wstrzymaj za grzechy nasze, słuszne Twe karanie.

Wspomóż niewinny Jezu, krwawą Twoją męką ... (jak na Jutrznię)

Hymn

l. Witaj Jezu przez Matkę / Smutną opłakany,

I ze łzami sług wiernych / w grobie pochowany,

2. Po śmierci Pana, trwogę / nieprzyjaciel czuje,

Grób, by Zbawca nie powstał, / próżno pieczętuje.

3. Pełnią się Boską mocą, / Boskie tajemnice,

Pan śmierć pokonał, / ziścił święte obietnice.

4. Daj nam Jezu niech śmierć Twa / i Twe Zmartwychwstanie,

Wiekuistym żywotem / i dla nas się stanie.

P. Niech będzie pochwalona najświętsza Krew i Rany Pana Jezusa.

W. Teraz i na wieki.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze...

  
Ofiarowanie godzinek

1. Z pokłonem prosim Jezu, przyjmij te godziny,

Na cześć srogiej Twej męki, a zgładź nasze winy.

2. Jezu, przez śmierć okrutną, i przez rany ciężkie,

Proszę przyjm nas do nieba, przez ręce anielskie.

3. Daj, byśmy Ciebie sercem zawsze miłowali,

I po śmierci na wieki w niebie wychwalali.

P. O Jezu, Zbawicielu świata umęczony.

W. Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się

P. Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze Ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłoś mękę okrutną i haniebną na krzyżu śmierci; Jezu Najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie Jednemu zawsze się poświęcili i Twoich przykazań z gorliwością strzegli. Który żyjesz i królujesz , Bóg przez wieki wieków.

W. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany... (3 razy).  


Podziel się
oceń
3
0

Tylu zabrało głos... (6) | Powiedz coś...PORTAL KATOLICKI
Portal chrześcijański Angelus.pl

wtorek, 17 października 2017

Wędrowcy...:  377 736  

A czas płynie...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Żebym wiedziała czy warto było...


Zobacz co sądzą inni...

Strony, które gorąco polecam.

Duszpasterstwa akademickie

Fundacje i Organizacje Pożytku Publicznego

Katolickie rozgłośnie radiowe

Masturbacja, pornografia i inne zagrożenia dla Miłości i czystości

Muzyka

Parafie

Prasa katolicka

Strony i serwisy katolickie

Warto posłuchać, warto przeczytać, warto zobaczyć...

Zgromadzenia zakonne

ekumenizm.pl


Szukaj a znajdziesz...

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Tylu zatrzymało się na chwilę...: 377736
Tyle już powiedziałam...
  • liczba: 567
  • komentarze: 1656
Tyle już pokazałam...
  • liczba zdjęć: 202
  • komentarze: 59
Ad urbe condita...: 3706 dni

Lubię to