Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 678 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSSZapraszam na Forum Ks. Marka Bałwasa

www.forum.dobreprzeslanie.pl


________________________________________________________________

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

sobota, 14 maja 2011 0:13

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi!

Orędowniczko Szkaplerza świętego!

Matko Boża!

Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać?

Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.

Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę.

Amen.


Podziel się
oceń
4
0

Tylu zabrało głos... (9) | Powiedz coś...

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

czwartek, 12 lutego 2009 19:01

O Mario, Dziewico Można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu.

Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy.

Do Ciebie niech należą nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza Ojczyzna! Chcemy, by to wszystko, co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach.

Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj u Twoich stóp, o Mario, obietnice złożone przy Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św.

Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom Papieża i Biskupów, którzy z nim są złączeni.

Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie świąt.

Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, pociechę dające praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię św.

Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem się oddać na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem panowania Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najświętszego Serca Twego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych duszach, w naszym narodzie i w całym świecie, tak na ziemi, jak i w niebie.

Amen.

 


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego za Kościół i Ojca Świętego.

środa, 26 listopada 2008 18:40

O, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!
       O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.
       Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość na którą, jako Ojciec wszystkich wiernych zasługuje.
       Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź Katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej.
Amen


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Modlitwa do Matki Bożej z Knock- Królowej Irlandii.

środa, 26 listopada 2008 18:37

Najświętsza Panno z Knock,

Królowo Irlandii,

Matko Kościoła!

Ponad sto lat temu

przybyłaś do Knock

ze św. Józefem, św. Janem

i Barankiem Niepokalanym.

Przyniosłaś pociechę i nadzieję

swojemu ludowi, biednemu i

cierpiącemu ale silnemu w wierze.

Wspominając to wydarzenie

oddajemy Ci cześć, Matko Boga!

Na przestrzeni lat,

w dobrych i złych czasach,

wielcy i mali przybywali

do Twojej świątyni, z modlitwą,

dziękczynieniem

lub w poszukiwaniu pomocy.

Przybywali usłyszeć Słowo Boże,

uczestniczyć we Mszy Świętej,

otrzymać uzdrowienie,

przebaczenie i pokój.

Dziękujemy Ci za to,

Królowo Nieba!

Twoje milczenie w Knock

przemawia głośniej niż słowa.

Wśród zgiełku i krzątaniny życia

podziel się z nami swoją ciszą,

wnosząca pokój i miłość

do naszych serc.

Naucz nas modlitwy.

Otwórz nasze serca dla wszystkich

będących w potrzebie.

Podnieś nas w upadku.

Wzmocnij nas w zwątpieniu.

Pokrzep nas w chorobie.

Napełnij nasze życie chwalą Bożą.

W nadchodzących latach

pomóż nam dochować wiary

naszych ojców, pozostać wiernymi

Kościołowi, przybliżyć Chrystusa

wszystkim ludziom.

Najświętsza Panno z Knock!

Spójrz z litością na nasz kraj

i pomóż wszystkim narodom

iść drogą pokoju.

Amen


Podziel się
oceń
2
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

wtorek, 12 lutego 2008 8:30
Pozdrawiamy Cię Maryjo- Uzdrowienie Chorych
I przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę.
W Twoim ręku są skarby Bożych łask.
Ty jesteś ich Szafarką, Tyś Bramą Niebios.
W Tobie jest nadzieja nasza na szczęśliwą wieczność.
Amen.

Podziel się
oceń
8
0

Tylu zabrało głos... (6) | Powiedz coś...

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ.

niedziela, 02 grudnia 2007 13:45

Ukochana Matko Boża,

Bolesna Królowo Polski,

Maryjo!

Tyś nie tylko Królową, ale i Matką najczulszą nas, Polaków. Ucz nas kochać Boga i wszystko, co Ojczyznę stanowi. Dokonaj odrodzenia naszych dusz, broń nas i zachowaj od wszelkiego zła. Tobie ufamy bezgranicznie.

Amen.


Podziel się
oceń
6
0

Tylu zabrało głos... (25) | Powiedz coś...

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

niedziela, 02 grudnia 2007 13:36

Maryjo, Dziewicz Matko Boga i nasz, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.

Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twojego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi, poznanie i miłość ku Niemu.

I tak pod macierzynską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym luden zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania, i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy.

Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

piątek, 30 listopada 2007 12:52
 

Na jutrznię

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu.

I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze, i ninie.

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

 

Hymn

1. Zawitaj, Pani świata, Niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, Gwiazdo porankowa!

2. Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości.

3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu.

Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu.

4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,

I powietrze, i wody stworzył przezroczyste.

5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

W: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.

P: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P: Módlmy się:

Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, Jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.

P: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P: Błogosławmy Panu.

W: Bogu chwała.

P: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W: Amen.

 

Na prymę

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

3. Tyś Matką wszechżyjących, Tyś jest Świętych drzwiami.

Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

W: I wyniósł Ją nad wszystkie dzieją rąk swoich.

P: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie...

 

Na tercję

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Witaj Arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

2. Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca.

Tyś Różdżka Aronowa. śliczny kwiat rodząca.

3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy.

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

5. Który Ciebie za Matkę obierając sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

P: Ja mieszkam na wysokościach.

W: I tron mój w słupie obłoku.

P: Pani, wysłuchaj...

 

Na sekstę

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Witaj, świątynio Boga w Trójcy Jedynego,

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości.

3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.

4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

P: Jak lilia między cierniem.

W: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

P: Pani, wysłuchaj...

 

Na nonę

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona

Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P: Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja!

W: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.

P: Pani, wysłuchaj...

 

Na nieszpory

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.

2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje.

4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi.

Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca!

W: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

P: Pani, wysłuchaj...

 

Na kompletę

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci.

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam... Chwała Ojcu...

 

Hymn

1. Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,

Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.

3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna Gwiazdo morska, o porcie tonących!

4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronę.

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.

W: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

P: Pani, wysłuchaj...

Ofiarowanie godzinek

Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie.

Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Ta to różdżka, w której ani pierworodnej,

ani uczynkowej winy skaza nie powstała.

P: W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była.

W: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P: Módlmy się:

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

AKATYST

środa, 12 września 2007 20:26
 

O, Waleczna Hetmanko,

zwycięska wdzięczności pieśń,

z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,

niesiem Ci, Bogurodzico.

Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną,

od wszelkich nieszczęść wybaw nas,

byśmy do Ciebie wołali:

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Archanioł z nieba posłan był,

by „Witaj" Matce Boga rzekł.

A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos

bierzesz na siebie ciało, Panie,

stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość.

Witaj, dla której klątwa odpuszczona.

Witaj, która Adama podnosisz z upadku.

Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.

Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna.

Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana.

Witaj, bo jesteś tronem Króla.

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca.

Witaj, łono Boskiego wcielenia.

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia.

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo do Gabriela śmiele rzecze:

"Dziwne twej mowy znaczenie

i duszy mojej do pojęcia trudne.

Poczęcie bowiem bez męża udziału

i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alleluja".

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Czeka Dziewica z upragnieniem

na poznanie niepoznawalnego

i rzecze Bożemu słudze:

"Czyż łono moje dziewicze może począć

i porodzić Syna? Powiedz mi".

A on w bojaźni i czci rzekł Jej wołając:

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę.

Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne.

Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych.

Witaj, pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą.

Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił.

Witaj, moście, wiodący z ziemi ku niebiosom.

Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom.

Witaj, rano bolesna zadana demonom.

Witaj, Światłość rodząca w sposób niewymowny.

Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła „Jak" swej tajemnicy.

Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców.

Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Dziewicę, co męża nie znała,

Moc Najwyższego okryła cieniem ku poczęciu;

a jej łono nietknięte urodzajną uczyniła rolą

dla wszystkich, którzy chcą zbierać zbawienie, tak oto śpiewając: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Elżbietę nawiedzić pobiegła

Panna napełniona Bogiem.

Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało

Jej pozdrowienie z radością

i skokiem tylko zamiast śpiewu

wołało do Bogurodzicy:

Witaj, konarze pnia, co nie usycha.

Witaj, pole rodzące Owoc nieskalany.

Witaj, uprawiająca rolę Rolnika - ludzi przyjaciela.

Witaj, która nam rodzisz Rodziciela życia.

Witaj, niwo, dająca obfitość zmiłowań.

Witaj, stole pełny bogactw pojednania.

Witaj, bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy.

Witaj, bo duszom przystań spokojną sposobisz.

Witaj, modlitwy kadzidło pachnące.

Witaj, całego świata ceno pojednania.

Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa.

Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się i gubił Józef.

Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą od męża,

snuł ciemny domysł o tajemnym związku,

o Nienaganna.

Lecz pouczony od Ducha Świętego o tym poczęciu, zawołał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Gdy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie

o przyjściu Chrystusa w ciele,

pobiegli jak do Pasterza - ujrzeli Go jak Baranka bez skazy,

na łonie Maryi się pasł,

a oni hymn Jej śpiewali:

Witaj, Matko Baranka i Pasterza.

Witaj, zagrodo duchowych owieczek.

Witaj, obrono od wilków niewidzialnych.

Witaj, bramy raju nam otwierająca.

Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa.

Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia.

Witaj, Ty, apostołów niemilknące usta.

Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec noszących.

Witaj, podporo wiary naszej mocna.

Witaj, łaski dowodzie jasny.

Witaj, która piekło ogałacasz.

Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni poszli za nią Magowie,

a trzymając się mocno niebieskiej latarni

znaleźli w jej promieniach potężnego Władcę,

i dostępując do Niedostępnego

witali Go wołając: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

I gdy ujrzeli synowie Chaldei

na rękach Dziewicy Tego,

co ludzi stworzył swą ręką,

rozpoznali w Nim Pana,

choć przyjął na się postać sługi.

Skwapliwie uczcili Go swymi darami, a Błogosławionej wołali:

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej.

Witaj, promieniu dnia mistycznego.

Witaj, gasząca zarzewie fałszu,

Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej.

Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa.

Witaj, ukazująca Chrystusa - Pana,

ludzi Przyjaciela.

Witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa.

Witaj, ocalająca od brudnych uczynków.

Witaj, kładąca kres pogańskiej czci ognia.

Witaj, tłumiąca płomień namiętności.

Witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości.

Witaj, radości wszech ludzkich pokoleń.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów

wracali do Babilonu Magowie.

Spełniając Twe polecenie

wszystkim głosili o Tobie, żeś Zbawcą,

lecz pominęli Heroda głupca, co śpiewać nie umiał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy,

przepędziłeś, precz ciemności błędu.

Bożki egipskie, o Zbawco, nie mogły sprostać Twej sile runęły.

A z ich niewoli wyrwani

wołali do Bogurodzicy:

Witaj, która ludzi prostujesz ku górze.

Witaj, która demony strącasz do przepaści.

Witaj, błędu depcąca szaleństwo.

Witaj, ujawniająca ułudę bałwanów.

Witaj, morze, w którym faraon utonął duchowy,

Witaj, skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia.

Witaj, słupie ognisty, wiodący przez ciemność.

Witaj, osłono nad światem szersza niźli chmura.

Witaj, pokarmie mannę nam zastępujący.

Witaj, Służebnico Świętego Pokarmu.

Witaj, ziemio Bożej obietnicy.

Witaj, miodem i mlekiem płynąca.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Lepszego pragnąc świata

i odejścia w wieczność

chciał Symeon opuścić ziemi tej marność.

I wtedy dałeś mu się dzieckiem,

lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie,

podziwiał mądrość Twoją niewymowną i wołał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Moc swą zjawiając

Stwórca nowe ukazał stworzenie

nam, którzy przezeń jesteśmy.

Z łona, co nie zaznało nasienia, wyszedł

i ustrzegł to łono nienaruszone,

abyśmy cud ten uznając chwalili je i wołali:

Witaj, kwiecie nigdy nie więdnący.

Witaj, korono wstrzemięźliwości.

Witaj, prawzorze jasny naszego zmartwychwstania.

Witaj, ukazująca nam życie anielskie.

Witaj, drzewo o słodkim Owocu -

pokarmie wierzących.

Witaj, listowie, w którego obfitym cieniu wielu się ukrywa.

Witaj, boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika.

Witaj, boś porodziła Wybawiciela pojmanych.

Witaj, Ty, co łagodzisz Sędziego gniew sprawiedliwy.

Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników.

Witaj, szato dojrzałości ogołoconych z prawa do mówienia.

Witaj, miłości wszelkie przewyższająca pragnienie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Narodzenie inne i obce naszemu widząc,

stańmy się obcy światu,

a umysł nasz skierujmy ku niebu.

Przez to Narodzenie

Najwyższy objawił się na ziemi pokornym człowiekiem,

pragnąc ku górze prowadzić wszystkich,

co doń wołają: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

O, Słowo, przebywające w pełni doczesności.

Ty nie opuszczasz wieczności swej wcale.

Jesteś wśród nas nieogarnione.

Albowiem Boskie ku nam zejście nie było tylko zmianą miejsca

te narodziny z Dziewicy -

co Boga pełna słucha naszych głosów:

Witaj, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego.

Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy.

Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych.

Witaj, chwało nieobalona wierzących.

Witaj, tronie najświętszego, Tego, co jest nad Cheruby.

Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy.

Witaj, która jednoczysz, co niepojednane.

Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem.

Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi.

Witaj, przez którą raj nam się otwiera.

Witaj, kluczu królestwa Chrystusa.

Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Podziwiali aniołowie

wielkie dzieło Twojego wcielenia.

Widzieli jak nieprzystępny, Boże,

stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem.

Zamieszkałeś między nami słuchając wołania: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Retorzy, słów wielu miłośnicy,

milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne,

widzimy to, Bogurodzico.

Nie mogą bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz rodzić.

My jednak tajemnicę Twoją podziwiając wołamy z wiarą:

Witaj, naczynie Bożej Mądrości.

Witaj, skarbnico Jego opatrzności.

Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość.

Witaj, która uczonym wykazujesz nieuctwo.

Witaj, bo przemądrzali badacze stali się głupcami.

Witaj, bo twórcy mitów marnie przeminęli.

Witaj, boś rozerwała Ateńczyków sidła.

Witaj, bo sieci Rybakom napełniasz.

Witaj, wyciągająca z otchłani niewiedzy.

Witaj, wzbogacająca poznanie u wielu.

Witaj, korabiu pragnących zbawienia.

Witaj, porcie płynących przez życie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić

przyszedł nieprzymuszony Sprawca ładu,

a chociaż Bogiem jest nasz Pasterz

ukazał się wśród nas podobnym nam Barankiem.

I nas, podobnych sobie, wzywając do siebie

jako Bóg słyszy wołanie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Spieszą do Ciebie dziewice,

boś murem im obronnym i wszystkim

co Cię wzywają, Bogurodzico Dziewico.

Nieba i ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską, o Nieskalana.

A zamieszkawszy w Twoim łonie

nauczył wszystkich wznosić głos do Ciebie:

Witaj, o wzniosła kolumno dziewictwa,

Witaj, o bramo wiecznego zbawienia,

Witaj, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu,

Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.

Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci.

Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni.

Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi.

Witaj, rodząca Siewcę niewinności.

Witaj, alkowo przeczystych zaślubin.

Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu.

Witaj, o piękna dziewic żywicielko.

Witaj, wesela dusz świętych przyjaciółko.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Śpiew pochwalny zawodzi,

gdy objąć chce pełnię Twych zmiłowań.

Choćbyśmy ofiarowali Ci ody tak liczne,

jak ziarnka piasku, o Królu święty,

nie osiągnęlibyśmy nigdy godnej miary tego,

co dajesz nam, którzy wołamy do Ciebie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Ty, Najświętsza Dziewico,

jawisz się nam w ciemnościach

jak światłodajna pochodnia.

Niematerialne zapalając światło

wiedziesz wszystkich do poznania Boga,

swoim blaskiem rozjaśniając umysły

naszym uczczona wołaniem:

Witaj, promieniu Słońca duchowego.

Witaj, odbicie Światłości nieprzystępnej.

Witaj, błyskawico dusze oświecająca.

Witaj, gromie nieprzyjaciół rażący.

Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące.

Witaj, bo nam wypuszczasz obficie płynącą Rzekę.

Witaj, obrazie uzdrawiającej sadzawki.

Witaj, niszcząca grzechu zmazę haniebną.

Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia.

Witaj, dzbanie mieszalny, w którym radość się miesza.

Witaj, woni, dobry zapachu Chrystusa.

Witaj, życie mistycznej i radosnej uczty.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Udzielić pragnął łaski przebaczenia

za dawne winy Ten,

co długi wszystkich ludzi gładzi.

We własnej więc przybliżył się Osobie

do tych, co oddalili się od Jego łaski,

a potargawszy cyrograf ich winy,

słyszy z ust wszystkich wołanie: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

*

Wielbiąc pieśniami Twego Syna

chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie,

jako świątynię duchową, Bogurodzico.

Ten który mieszkał w Twoim łonie

trzymając w dłoni wszystkie rzeczy,

Pan nasz, uświęcił Cię i uczcił

i nauczył nas wołać do Ciebie:

Witaj, namiocie Boga oraz Słowa.

Witaj, święta ponad „święte świętych".

Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego.

Witaj, niewyczerpana życia skarbnico.

Witaj, czcigodny diademie królów bogobojnych.

Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych.

Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego,

Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego.

Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa.

Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych.

Witaj, lekarstwo dla ciała mojego.

Witaj, duszy mojej ocalenie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały,

któraś między wszystkimi świętymi

Najświętsze zrodziła Słowo.

Racz przyjąć teraz ten nasz dar,

od wszelkiego nieszczęścia nas broń wszystkich

Od przyszłej kary wybaw nas,

którzy pospołu do Ciebie wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja!

(Zwrotkę tę recytuje się trzykrotnie.)

*

Archanioł z nieba posłan był,

by „Witaj" Matce Boga rzekł.

A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos

bierzesz na siebie ciało, Panie.

stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość.

Witaj, dla której klątwa odpuszczona.

Witaj, która Adama podnosisz z upadku.

Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.

Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna.

Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana.

Witaj, bo jesteś tronem Króla.

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca.

Witaj, łono Boskiego wcielenia.

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia.

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

*

O, Waleczna Hetmanko,

zwycięska wdzięczności pieśń,

z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,

niesiem Ci, Bogurodzico.

Ty, która posiadasz moc niezwyciężona,

od wszelkich nieszczęść wybaw nas,

byśmy do Ciebie wołali:

Witaj, Oblubienico Dziewicza!

 

Modlitwa dziękczynna Akatystu

 

Przyjmij o Potężna; najczystsza Pani i Królowo nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie Jedynej z wdzięcznością śpiewamy my, słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.

Za Twym udziałem Pan zastępów jest z nami, przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Jego Ciałem i Krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, o przez Boga wysławiona, wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od Serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej, wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu Stwórcy wszechświata składamy chwałę, część, hołd i dziękczynienie, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.


Podziel się
oceń
2
0

Tylu zabrało głos... (2) | Powiedz coś...

MODLITWA ŚW. BERNARDA.

poniedziałek, 27 sierpnia 2007 14:05
 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.


Podziel się
oceń
2
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...PORTAL KATOLICKI
Portal chrześcijański Angelus.pl

wtorek, 17 października 2017

Wędrowcy...:  377 721  

A czas płynie...

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Żebym wiedziała czy warto było...


Zobacz co sądzą inni...

Strony, które gorąco polecam.

Duszpasterstwa akademickie

Fundacje i Organizacje Pożytku Publicznego

Katolickie rozgłośnie radiowe

Masturbacja, pornografia i inne zagrożenia dla Miłości i czystości

Muzyka

Parafie

Prasa katolicka

Strony i serwisy katolickie

Warto posłuchać, warto przeczytać, warto zobaczyć...

Zgromadzenia zakonne

ekumenizm.pl


Szukaj a znajdziesz...

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Tylu zatrzymało się na chwilę...: 377721
Tyle już powiedziałam...
  • liczba: 567
  • komentarze: 1656
Tyle już pokazałam...
  • liczba zdjęć: 202
  • komentarze: 59
Ad urbe condita...: 3706 dni

Lubię to