Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 678 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSSZapraszam na Forum Ks. Marka Bałwasa

www.forum.dobreprzeslanie.pl


________________________________________________________________

Modlitwa Do Najświętszego Oblicza z Całunu.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:39
 

O Jezu Tyś nam na świętym Całunie którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało zostawił znaki swej Męki spraw miłościwie abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego miłosierdzia. W pokorze mego serca składam Ci Boski Zbawicielu doskonały akt żalu i skruchy. Przebacz mi o Panie wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości grzechy wieku dojrzałego grzechy mego ciała i mojej duszy moje grzechy lenistwa i zaniedbania moje ciężkie grzechy dobrowolne grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce o mój Zbawicielu Miłosierny! Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze którego obraz pozostał na Całunie błagam Cię racz mnie uwolnić od więzów zła które mnie krępują. O mój Jezu daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem. Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoja chwałę. Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Podziel się
oceń
3
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:38
 

Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (do prywatnego odmawiania na różańcu).

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:37

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Ciebie Boże żywy...
Ufam Tobie boś Ty wierny...
Boże choć Cię nie pojmuję...
Ach żałuję za me złości...

Na dużych paciorkach:
 

Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Na małych paciorkach:
O mój Jezu okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze a będziemy zbawieni.

 

Na zakończenie 3 razy:
Ojcze Niebieski ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

O Jezu którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce błagam Cię wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (2) | Powiedz coś...

Modlitwy z dzieł Leona Dupont.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:35
 

Panie Jezu wpatrując się w Twoje Oblicze zmienione od bólu i rozważając ze współczuciem i miłością Twoją Mękę serce moje ogarnia trwoga z powodu tylu grzechów które znieważają Twoje Najświętsze Oblicze. Pragnę Panie Jezu Nie tylko współczuć Tobie ale chcę iść za Tobą na Kalwarię i przyjąć na siebie wszystkie zniewagi które zadają Ci grzesznicy. Proszę Cię za nimi daj im szczery żal i wprowadź na drogę pokuty. Amen.

 

Boże Ojcze Wszechmogący spojrzyj na Oblicze Twojego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przedstawiam Ci Je i ofiaruję z ufnością na chwałę Twojego świętego Imienia oraz na pożytek Kościoła świętego i za zbawienie całego świata. Bolesny Zbawiciel otwiera swoje usta aby wyjednać u Ciebie przebaczenie. Usłysz Jego wołania spójrz na łzy i zmiłuj się na grzesznikami którzy błagają Cię o miłosierdzie i przebaczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Panie Jezu staję przed Twoim świętym Obliczem i proszę Cię o potrzebne łaski. Błagam Cię abyś usposobił moje serce do ochotnego przyjmowania Twojej woli i do odpowiadania na Twoje święte natchnienia. Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Akty uwielbienia.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:34
 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze przemienione na Taborze.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w krwawym pocie przy konaniu.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas Męki.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w chwale Zmartwychwstania.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Akty wynagradzające.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:34
 

Przenajświętsze Oblicze Pana naszego ciągle znieważane przez grzeszników pobudzeni miłością ku Tobie przychodzimy by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych.

Za nienawiść ku Tobie szerzoną słowem i czynem - wynagradzamy Ci Panie.
Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy św.
Za wszelkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach
Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych
Za brak miłości ku Tobie
Za zniewagi wyrządzane Twemu Najświętszemu Obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa
Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca świętego i duchowieństwa
Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace
Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Oblicza (piątek przed Popielcem).

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:33
 

Panie Jezu w najgłębszej pokorze uwielbiam Twój Boski majestat. Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękuję Ci że powołałeś mnie do wyłącznej służby i czci Bolesnego Oblicza. Pragnę
zawsze kochać Cię za Twoją bezgraniczną miłość.
Dziś uroczyście odnawiam swoje przyrzeczenie i na nowo oddaję się Twojemu Najświętszemu Obliczu. Racz przyjąć Najdroższy Zbawicielu moją ofiarę i złącz ją ze swoją Najświętszą Ofiarą Krzyżową. Daj o Jezu abym z gorliwości o Twoją chwałę zachęcał wszystkich do wynagradzania i czci Najświętszego Oblicza. Amen.


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Wezwania litanijne (II)

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:32
 

Jezu który przyjąłeś postać sługi - zmiłuj się nad nami.
Jezu który rozmawiałeś z ludźmi
Jezu który płakałeś nad Jerozolimą
Jezu którego Oblicze jaśniało jak słońce
Jezu na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem
Jezu w czasie modlitwy na Oblicze upadający
Jezu którego Oblicze było oblane krwawym potem
Jezu zdradzony pocałunkiem Judasza
Jezu spoliczkowany
Jezu biczowaniem na Obliczu zraniony
Jezu cierniem ukoronowany
Jezu trzciną po głowie bity
Jezu przed którego Obliczem milczy cała ziemia
Jezu Który ukrywasz swoje Oblicze w Eucharystii
Jezu przed którego Oblicze zanosimy nasze prośby
Jezu którego oczy są świadkami naszych łez
Jezu którego oczy są zwrócone na ubogich i potrzebujących
Jezu którego oczy są zwrócone na sprawiedliwych i kochających Ciebie
Jezu którego oczy widzą nasze złe czyny
Jezu którego oczy są łagodne jak oczy gołębicy
Jezu którego oczy są jak lampa płonąca
Jezu którego oczy są jak płomień gorejący
Jezu którego oczy są jaśniejsze od słońca
Jezu od którego Oblicza oczekujemy miłosierdzia
Jezu któremu znane są nasze drogi
Jezu przebaczający wszystkim
Bądź nam miłościw - przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas Jezu.
Od zła wszelkiego - wybaw nas Jezu.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Od potępienia wiecznego
Przez Tajemnicę świętego Wcielenia Twego
Przez chwalebne Przemienienie Twoje
Przez łzy Twoje
Przez krwawy pot Twój
Przez policzkowanie Twoje
Przez cierniem ukoronowanie
W dzień sądu Twego
My grzeszni Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy umierając dla grzechu żyli dla sprawiedliwości
Aby pamięć o Twoich cierpieniach była naszą siłą w chwilach pokus i trudności
Abyśmy Ciebie ukrzyżowanego poznali i gorąco ukochali
Abyśmy tu na ziemi ochotnie niosąc swój krzyż zasłużyli na udział w radości wiecznej

W. Wspomnij na swoje miłosierdzie Panie.
O. Na miłość Twoją która trwa od wieków.

Módlmy się:
Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Oblicze umiłowanego Syna Twego na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych oraz za zbawienie świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Wezwania litanijne (I) ułożone przez s. Marię od św. Piotra.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:30
 

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence uczczone - zmiłuj się nad nami.
Oblicze Przenajświętsze w żłóbeczku łzami zalane
Oblicze Przenajświętsze napełniające podziwem nauczycieli Zakonu
Oblicze Przenajświętsze białe czystością rumiane miłością
Oblicze Przenajświętsze piękniejsze niż słońce
Oblicze Przenajświętsze świeższe niż róże wiosenne
Oblicze Przenajświętsze droższe niż złoto perły i diamenty
Oblicze Przenajświętsze w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne
Oblicze Przenajświętsze zachwycające Aniołów
Oblicze Przenajświętsze słodka i czysta rozkoszy Świętych
Oblicze Przenajświętsze Arcydzieło Ducha Świętego
Oblicze Przenajświętsze najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa świętego
Oblicze Przenajświętsze zwierciadło niepojętej doskonałości
Oblicze Przenajświętsze którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa
Oblicze Przenajświętsze które od nas gniew Boży odwracasz
Oblicze Przenajświętsze postrachu szatanów
Oblicze Przenajświętsze skarbie łask i błogosławieństwa
Oblicze Przenajświętsze zmęczone wśród długich podróży
Oblicze Przenajświętsze pociągające sprawiedliwych i grzeszników
Oblicze Przenajświętsze składające pocałunki na głowach dziateczek
Oblicze Przenajświętsze płaczące nad grobem Łazarza
Oblicze Przenajświętsze promieniejące na górze Tabor
Oblicze Przenajświętsze krwawym potem zalane
Oblicze Przenajświętsze znieważone pocałunkiem Judasza
Oblicze Przenajświętsze poranione od bicia i policzkowania
Oblicze Przenajświętsze upadające po ciężarem krzyża
Oblicze Przenajświętsze wśród drogi krzyżowej chustą otarte
Oblicze Przenajświętsze którego usta były goryczą napełnione
Oblicze Przenajświętsze którego piękność zasłoniły grzechy nasze
Oblicze Przenajświętsze okryte śmiertelną bladością
Oblicze Przenajświętsze w grobie ukryte
Oblicze Przenajświętsze w dzień Zmartwychwstania jaśniejące
Oblicze Przenajświętsze promienne w chwili Wniebowstąpienia
Oblicze Przenajświętsze w Eucharystii utajone
Oblicze Przenajświętsze które ukażesz się na sądzie w wielkim majestacie
Oblicze Przenajświętsze które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością

W. Okaż nam Panie Oblicze swoje.
O. A będziemy zbawieni.

Módlmy się:
Spraw prosimy Cię wszechmogący i miłosierny Boże abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi grzechami mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Dar Oblicza Pana Jezusa dla nas.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:28
 

Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i nosi na swej twarzy odbicie tego obrazu. Daleko bardziej twarz Chrystusa jest odbiciem wszystkich doskonałości Bożych i przechodzi swoją pięknością nie tylko wszystkich ludzi ale wszystkie istoty stworzone i jest rozkoszą aniołów i świętych. Sam Bóg spoglądając na to prześliczne Oblicze widzi w Nim jak w zwierciadle wszystkie swoje doskonałości. Wpatrywanie się Boga w swego Syna i miłowanie Go stanowi źródło wiekuistej szczęśliwości. To zaś że ten swój obraz wydał na zewnątrz przez Wcielenie Chrystusa stanowi najwyższe arcydzieło Boże w którym okazał swoją wszechmoc mądrość i miłość. Twarz Chrystusa w której są odbite wszystkie doskonałości Boże jest przedmiotem Jego najwyższego upodobania. A ziemia posiadając umiłowanego Syna Bożego zwraca na siebie łaskawe spojrzenie Boże i jest przedmiotem Jego szczególnej troskliwości.

Ojciec Przedwieczny spoglądając na Oblicze Chrystusa widzi w Nim nie tylko doskonałości Boże ale także rysy człowiecze. Syn Boży zjednoczył się z całym rodem ludzkim za niego się poświęcił i za niego się modli. Po zjednoczeniu Syna Bożego z naturą ludzką Bóg wszystko co dotyczy ludzi uważa za swoją sprawę. W nas widzi braci Chrystusa swoje przybrane dzieci widzi w nas podobieństwo do Niego i to Go pobudza do zajęcia się nami. Nawet nie potrzeba aby Chrystus prosił za nami; wystarczy że kochamy Chrystusa aby Ojciec Niebieski nas miłował. Zbawiciel mówił: "W owym dniu będziecie prosić w imię Moje i nie mówię że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli że wyszedłem od Boga" (J 16 26-27). A jeżeli do tak wielkich dzieł miłosierdzia pobudziło Boga Oblicze Chrystusa to jakiej łaski nam nie wyjedna jeśli będziemy wołać: "Spójrz Obrońco nasz Boże wejrzyj na Twarz Twojego Pomazańca".

Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa jest obrazem Jego Świętej Duszy i w Nim każdy może ujrzeć Jego cichość łagodność i słodycz. Ale tylko Bóg widzi w tym Świętym Obliczu całą wzniosłość wszystkich cnót i spojrzenie Boga na Oblicze Chrystusa pobudza Go do miłosierdzia nad nami. Przedstawiając Bogu Oblicze Chrystusa mówimy: "Panie jesteśmy pyszni zuchwali i nieposłuszni. Przez nasze złe czyny zasługujemy na kary a nie na Twoje miłosierdzie. Ale wejrzyj na cichość pokorę posłuszeństwo łagodność i miłosierdzie Chrystusa które się odbija na Jego Obliczu i okaż nam miłosierdzie. Ofiarujemy Ci Jego modlitwy i wszystkie zasługi Jego świętego życia jako naszą własność gdyż On nam to wszystko darował i przez nie błagamy Cię o miłosierdzie".

Bóg Ojciec patrząc na Oblicze Jezusa widzi wszystkie uczucia i poruszenia Jego Serca. Widzi Jego miłość ku nam pragnienie naszego zbawienia i Jego litość nad naszą nędzą i grzechami. Szczególnie smutek Oblicza Pańskiego pobudza Ojca Niebieskiego do ratowania dusz ginących które są głównym powodem tego smutku. Na Obliczu Jezusa odbijają się szczególnie wszystkie Jego boleści wewnętrzne i zewnętrzne. One są jakby nieustanną modlitwą i wołaniem o miłosierdzie dla tych za których tyle wycierpiał. Wszak to ta sama Twarz która była w Ogrójcu oblana krwawym potem a na krzyżu błagała za nami: "Ojcze odpuść im". Dlatego Ojciec Niebieski wejrzawszy na Oblicze Jezusa wspomina całą Jego Mękę i to wszystko co z miłości ku Niemu i dla przebłagania jego Majestatu Zbawiciel poniósł i nie ma takiego grzechu który by nie mógł być odpuszczony przez to wejrzenie. Każda rana i zniewaga tego Oblicza woła do Boga o miłosierdzie i przypomina Mu dla kogo była zniesiona. Jezus zdaje się ciągle wołać do Ojca: "Pomnij że to wszystko cierpiałem dla ich zbawienia i tylko tę pociechę mogę mieć w tych cierpieniach jeśli zbawieni zostaną ci których kocham. A jeśli zginą pozostanie mi boleść niezmierna". Jakże więc często powinniśmy się udawać do tego Pośrednika. Jak widok najpiękniejszej Twarzy Chrystusa jest źródłem Bożej miłości ku nam tak widok Jego Twarzy bolesnej jest źródłem Bożego miłosierdzia dla świata.

Sprawiedliwość Boża wymagała aby dla odkupienia rodzaju ludzkiego Bóg - Człowiek przyjął na siebie grzechy całego świata i za nie złożył zadośćuczynienie. Tylko Bóg mógł przejednać Boga ale musiał to uczynić w ludzkiej naturze jako jeden z nas i dlatego stał się Człowiekiem. Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata jakby je rzeczywiście popełnił i dobrowolnie ofiarował się na pokutę na jaką one zasługiwały. Zbawiciel zniósł gniew swego Ojca i został przez Niego odrzucony stawszy się za nas przekleństwem. Oblicze Zbawiciela oblane krwawym potem i smutne aż do śmierci przypomina ciągle Ojcu Niebieskiemu całą tę wielką sprawę zbawienia świata. Przypomina Mu te wszystkie ofiary jakie poniósł dla przywrócenia chwały Bożej przyćmionej przez grzechy i pobudza Go aby dalej prowadził sprawę zbawienia ludzi żeby z powodu złości i niewdzięczności grzeszników nie marnowały się zasługi Jego Męki zebrane w tak przerażający sposób.

Oblicze Pańskie najbardziej okazuje swą moc w Najświętszej Ofierze Ołtarza gdzie uobecnia swoją ofiarę krzyżową. Zbawiciel ofiaruje się na błagalnym ołtarzu tak jak na krzyżu. Z taką samą prawdą i skutecznością przedstawia Ojcu Niebieskiemu wszystkie swoje cierpienia i pragnienia swego Serca jakby rzeczywiście w tej chwili cierpiał na krzyżu. Nie tylko przedstawia Mu swoje Oblicze w tym kształcie jaki miało na krzyżu ale w tajemniczy sposób łączy tam w sobie wszystkie postacie jakie miał kiedykolwiek od Żłóbka aż po Wniebowstąpienie. Bo Msza święta jest tajemnicą tajemnic jest zebraniem wszystkich cudów Bożych.

W ostatniej swojej przemianie chwalebna Twarz Zbawiciela ma w sobie połączone przymioty Jego Twarzy radosnej i bolesnej ma piękność najwyższą i świetność nieskończoną wywyższoną bardziej niż na Taborze a Jego Rany - ślady Męki jaśnieją chwałą. Wejrzenie na nią jest jakby utrwaleniem w Bogu tych uczuć miłości i miłosierdzia jakie obudzają w Nim tajemnice Wcielenia i Męki Zbawiciela. W chwalebnym człowieczeństwie Chrystusa Bóg widzi spełnienie swych najgorętszych pragnień i swoją chwałę doprowadzoną do najwyższego stopnia. Dlatego nie ma żadnej rzeczy tak skutecznej która mogłaby wyjednać nam miłosierdzie Boże jak Oblicze Pana Jezusa.

Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa pobudza nas do miłowania Go. Ono nam przypomina że jest to Oblicze Boga - Człowieka stąd przekonuje że jesteśmy rzeczywiście stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Gdy Bóg chciał się ukazać ludziom w widzialnej postaci przyjął naturę ludzką jako najsposobniejszą do objawienia wszystkich Jego doskonałości. To Oblicze przypomina nam że Bóg z miłości ku nam tak się wyniszczył i dla nas poświęcił że stał się Człowiekiem; że ten Bóg był między nami przestawał z ludźmi i za największą rozkosz poczytywał sobie być z synami ludzkimi; że nawet nasze ułomności i upadki które wzbudzają w nas pogardę dla samych siebie nie odstręczały Go od nas; i że przez Niego przyszły nam wszystkie dobra doczesne i wieczne. Oblicze Chrystusa przypomina nam jeszcze że przez Niego zostaliśmy włączeni do Bożej Rodziny bo nie na krótki tylko czas Zbawiciel stał się Człowiekiem ale jest nim nadal i będzie Nim na wieki. Stąd płynie nowa pobudka do serdecznego miłowania naszego Wszechmocnego Brata i Oblubieńca. Oblicze Chrystusa jest zarazem Obliczem Króla Niebieskiego a przez Niego wszyscy mamy prawo do niebieskiego dziedzictwa.

Oblicze Chrystusa jest Obliczem najpiękniejszym spośród synów ludzkich. Na nim odbiły się wszystkie przymioty Jego duszy: cichość pokora słodycz łagodność i miłosierdzie. Są to wystarczające powody abyśmy Oblicze naszego Pana i Niebieskiego Dobroczyńcy czcili i kochali jak najczęściej Mu się przyglądali a nawet nigdy się z Nim nie rozstawali. Między obietnicami udzielonymi czcicielom tego nieocenionego Daru jest i ta że ci którzy miłośnie będą się wpatrywać w to Oblicze w niebie będą na Nie spoglądać z rozkoszą. Tym Darem chce zawstydzić świat pokazując że od rozumowych dowodów skuteczniejszym dla niego lekarstwem jest skrwawione Oblicze Chrystusa które niegdyś nawróciło niedowiarków i bluźnierców pod krzyżem a dzisiaj żywiej przemawia do serc zatwardziałych grzeszników niż wszelkie filozoficzne dowody.

Siostra Maria od św. Piotra powiernica objawień Pańskich pisze: "Boskie Oblicze mające być przedmiotem naszego uwielbienia jest niewymownym zwierciadłem doskonałości Bożych zawartych i wyrażonych w świętym Imieniu Bożym. Ma więc wielką moc której nie może się oprzeć Wszechmoc Boża ani nie mogą się jej sprzeciwić szatani". Pan Jezus udzielając nam daru swego Oblicza upoważnił nas abyśmy we wszystkich potrzebach zgłaszali się z Nim do Ojca Niebieskiego prosząc w Imię Jego które jest tajemnie wyryte na Obliczu a nic nam nie będzie odmówione. I żebyśmy uzbrojeni tym darem nie obawiali się nigdy żadnych podstępów szatana który pierzcha przed znakiem krzyża i na Imię Jezusa a tym bardziej nie zdoła się ostać przed Obliczem Pańskim.

Pan Jezus często napominał swoją służebnicę aby przez Najświętsze Oblicze błagała Boga o miłosierdzie nad światem gdyż Ono jest zdolne ten świat tak zepsuty i oddalony od Boga nie tylko na powrót do Niego nawrócić ale zjednać mu nowe łaski aby tam gdzie obfitowała nieprawość obfitowało też miłosierdzie.


Podziel się
oceń
2
0

Tylu zabrało głos... (2) | Powiedz coś...

Obietnica uczyniona świętej Gertrudzie.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:27

 

Święta Gertruda w poczuciu żalu za swoje winy chciała iść pewnego dnia uczcić cudowny Obraz Oblicza Pańskiego w Rzymie. Wyobrażała sobie Oblicze Pana naszego zmienione wskutek jej grzechów i rzuciła się do Jego nóg błagając o przebaczenie. Wówczas Zbawiciel podniósł rękę pobłogosławił ją i rzekł: "Przez wielkość miłosierdzia Mego odpuszczam ci wszystkie grzechy. A chcąc żebyś zupełnie uczuła poprawę nakazuję ci abyś na zadośćuczynienie za te grzechy przez cały rok codziennie spełniała jakiś dobry uczynek na pamiątkę odpustu którego ci udzielam". I uczynił jej taką obietnicę: "Wszyscy którzy chcąc Mi okazać swoja miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym". Cóż to za droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela!

Pewnego dnia Pan Jezus ukazał się świętej Gertrudzie w takim stanie w jakim był podczas biczowania przywiązany do słupa pośród dwóch katów którzy Go okrutnie biczowali. Boskie Oblicze Zbawiciela było tak zmienione że jej serce na ten widok zostało przejęte ogromną boleścią. Ilekroć przypomniała sobie to widzenie nie mogła powstrzymać się od łez. Zdawało jej się że gdy Pan Jezus odwracał swoją twarz i oddalał się od jednego z katów drugi tym okrutniej Go uderzał. Wówczas On mówił do Świętej: "Czy nie czytałaś co napisano o Mnie: Widzieliśmy Go jakby trędowatego". Święta Gertruda spytała: "Panie jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel: "Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".

Korzystajmy z tych Boskich słów i nie zmuszajmy naszego Pana żeby nam czynił taką wymówkę: "Czekałem na pocieszycieli lecz ich nie znalazłem". Ofiarujmy Mu serca pełne współczucia za Jego zniewagi oddajmy Mu cześć i uwielbienie a On mocą swego cudownego Oblicza wyryje w duszy naszej swój Obraz rysy swego Boskiego podobieństwa które zatarły nasze grzechy.


Podziel się
oceń
1
0

Tylu zabrało głos... (1) | Powiedz coś...

Obietnice dla oddających cześć wynagradzającą Najświętszemu Obliczu.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:25
 

1. Ci którzy będą czcić Moje Święte Oblicze w duchu zadośćuczynienia - mówi Zbawiciel - dopełnią czynu świętej Weroniki. Im gorliwiej będą czcić Moje Oblicze zeszpecone bluźnierstwami tym troskliwiej Ja będę ocierać ich oblicze zeszpecone grzechami.
2. Tych którzy mową modlitwą lub pismem będą bronić Mojej sprawy w dziele zadośćuczynienia Ja także będę ich bronił przed sprawiedliwym gniewem Mego Ojca i dam im Moje królestwo.
3. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
4. Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód.
5. Zapewnię im wytrwanie w dobrym aż do końca.
6. Za staranie o otarcie Mego Oblicza wycisnę Mój Obraz w ich duszy na nowo i uczynię ją tak piękną jaką była zaraz po przyjęciu chrztu świętego.
7. To Boskie Oblicze jest jakby pieczęcią Bóstwa które ma moc odnawiać w duszach podobieństwo Boże.


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Przenajświętszego Oblicza.

poniedziałek, 25 lutego 2008 19:24

 

Dla zachęcenia do tego nabożeństwa na którym bardzo zależy Zbawicielowi uczynił On różnym duszom wybranym wielu obietnic. Oto niektóre z nich:
* Czciciele Oblicza Pańskiego otrzymają na ziemi wewnętrzne i stałe światło a w niebie będą jaśnieć szczególną światłością.
* Czciciele Przenajświętszego Oblicza Zbawiciela na ziemi posiądą Królestwo niebieskie i tam oglądać będę Jego uwielbione Oblicze.
* Ofiarując Ojcu Niebieskiemu Święte Oblicze Jezusa otrzymywać będę nawrócenie wielu grzeszników.
* Przez to ofiarowanie Oblicza Chrystusa złagodzony będzie sprawiedliwy gniew Boży i zapewnione ocalenie grzeszników od zguby.
* Przez Święte Oblicze zaspokojone będą wszystkie potrzeby domu Bożego czyli całego Kościoła.
* Tak samo jak w jakimś królestwie za monetę na której znajduje się wyobrażenie panującego można dostać wszystko czego się żąda tak za drogocenne wyobrażenie Przenajświętszego Oblicza otrzyma się w Królestwie niebieskim wszystko czego się zapragnie zwłaszcza dobra duchowe dla siebie i innych.
* Przez to Święte Oblicze wierzący będą działać cuda.
* Pan nasz - mówiła s. Maria od św. Piotra - obiecał wyryć w duszach tych którzy będą czcić Jego Przenajświętsze Oblicze rysy Boskiego z Nim podobieństwa (21 stycznia 1847).


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (3) | Powiedz coś...

Ks. Jana Twardowskiego rozważania na... III Niedzielę Wielkiego Postu.

sobota, 23 lutego 2008 22:44

 

 

„Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki." ( J. 4,13-14)

 

Samarytanka zrozumiała, że Jezus może jej dać do dzbanka wodę żywą, którą zaniesie do domu i wystarczy, że będzie piła z niej łyżeczką deserową choćby po łyku, nie będzie musiała biegać po pustyni, brnąć przez piach i dźwigać. Jakaż to wygoda dobrze urządzić sobie życie, mając cud w dzbanku!

Co to jednak znaczy mieć Boga w swoim życiu?

Na pewno każdy, kto choć przez chwilę spotkał Boga w swoim życiu, wie, że nie jest już wtedy ważne dźwiganie wiader, ani chodzenie po pustyni.

Można być ubogim, spragnionym, cichym, prześladowanym, zahukanym, ale czuć się szczęśliwym, bo ma się Boga w sercu.

 

 


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (0) | Powiedz coś...

Jak rozwiązywać problem masturbacji?

wtorek, 19 lutego 2008 19:58
 

Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności. Jest ona jednym z zachowań autoerotycznych, w których osoba w swych przeżyciach i działaniach seksualnych koncentruje się wyłącznie na sobie. W języku hebrajskim pożądanie (seks) i poznanie oznacza to samo słowo. Kochać to poznać i być poznanym. Masturbacja to seks z kimś, kto jest najbliżej i kto nie budzi lęku, bo jest dobrze poznany - z samym sobą. Taka intymność bez obecności, wzajemności i poznania drugiej osoby nie tylko nie zbliża, ale powiększa pustkę, obcość i samotność. Za sprawą masturbacji budowanie bliskości z drugim, otwartość i zależność stają się coraz trudniejsze, coraz boleśniejsze.

Zasadniczą przyczyną masturbacji są zwykle głębokie nierozwiązane jeszcze problemy emocjonalne: konflikty wewnętrzne, zamknięcie na innych, depresja, poczucie niedowartościowania, brak sensu i celu życia, samotność. Innym źródłem masturbacji może być fiksacja, która polega na utrwaleniu się tego zjawiska jako podstawowego zachowania seksualnego. Za problemami autoerotycznymi wielu osób kryją się nieraz wielkie zranienia emocjonalno-seksualne okresu dzieciństwa i dojrzewania. Wówczas rozwiązanie problemu masturbacji nie jest możliwe bez uleczenia tych zranień.

Problem masturbacji nie może być izolowany od całokształtu osoby, od całości problemów osobistych. Uwagę należy raczej skierować bardziej na przyczyny masturbacji, niż na bezpośrednią likwidację tego zjawiska. W rozwiązywaniu problemu należy raczej zaakceptować z cierpliwością to, co nie może być od razu uleczone i jednocześnie zdobywać coraz większą dojrzałość i ofiarność we wszystkich sferach życia i działania. Zachowania autoerotyczne, których przykładem jest masturbacja, są odbiciem niedojrzałych więzi emocjonalnych z innymi. Objawiają koncentrację na sobie, lęki wobec innych, niezdolność do poświęcenia i ofiary w relacji emocjonalnej.

W masturbacji występuje również niedojrzały stosunek do siebie samego: z jednej strony kompleksy i poczucie niższości, z drugiej zaś wielkie chore ambicje, które sprawiają, iż osoba nie umie ucieszyć się do końca żadnym zdobytym sukcesem. Będąc w takiej sytuacji, człowiek żyje w ciągłym rozdarciu wewnętrznym pomiędzy poniżaniem, siebie i brakiem poczucia własnej godności a dążeniem do nieosiągalnego wprost sukcesu. Rodzi to napięcia psychiczne, które są nierzadko źródłem napięć seksualnych. W rozwiązywaniu problemu masturbacji ważne będzie z jednej strony realistyczne podejście do życia, z drugiej zaś odzyskanie szacunku do siebie oraz poczucia własnej "ludzkiej siły".

Masturbacja może być znakiem pasywnego podchodzenia nie tylko do problemów seksualnych, ale do życia w ogóle, może mieć charakter zachowań hedonistycznych. Dotyczy to osób, które nie posiadają wielkich głębokich zranień emocjonalnych, ale raczej bierny i konsumpcyjny stosunek do życia. W takich sytuacjach podjęcie bardziej zdecydowanego wysiłku duchowego i ludzkiego mogłoby doprowadzić do rozwiązania problemu masturbacji.

Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej:

 

Ważną rzeczą w sposobie traktowania i przeżywania masturbacji jest właściwa ocena sumienia. Zdarza się, że masturbacja przedłuża się tylko dlatego, iż jest ona podtrzymywana przez lękowy sposób jej przeżywania. Dramatyzujący lęk i upokarzające poczucie wstydu wynikające miedzy innymi z braku właściwej oceny własnego sumienia, bywają czynnikami koncentrującymi człowieka na wszystkich jego odruchach i reakcjach seksualnych. Lękowa obserwacja swoich uczuć, myśli, reakcji seksualnych staje się czynnikiem napędzającym "błędne koło" kary i nagrody, ciekawości i lęku, które mogą podtrzymywać zachowania autoerotyczne. Choć masturbacja jest aktem nieuporządkowanym moralnie, to w ocenie subiektywnej odpowiedzialności trzeba kierować się ostrożnością i roztropnością. Niedojrzałość uczuciowa, siła skłonności, przyzwyczajenie, stany niepokoju wewnętrznego i inne jeszcze czynniki zmniejszają, a nawet ograniczają do minimum moralną odpowiedzialność.

 

(Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego 2352)


Podziel się
oceń
0
0

Tylu zabrało głos... (2) | Powiedz coś...PORTAL KATOLICKI
Portal chrześcijański Angelus.pl

wtorek, 17 października 2017

Wędrowcy...:  377 725  

A czas płynie...

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Żebym wiedziała czy warto było...


Zobacz co sądzą inni...

Strony, które gorąco polecam.

Duszpasterstwa akademickie

Fundacje i Organizacje Pożytku Publicznego

Katolickie rozgłośnie radiowe

Masturbacja, pornografia i inne zagrożenia dla Miłości i czystości

Muzyka

Parafie

Prasa katolicka

Strony i serwisy katolickie

Warto posłuchać, warto przeczytać, warto zobaczyć...

Zgromadzenia zakonne

ekumenizm.pl


Szukaj a znajdziesz...

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Tylu zatrzymało się na chwilę...: 377725
Tyle już powiedziałam...
  • liczba: 567
  • komentarze: 1656
Tyle już pokazałam...
  • liczba zdjęć: 202
  • komentarze: 59
Ad urbe condita...: 3706 dni

Lubię to